Skip to content

Archívum 1

Szerző Cím Leírás
1. Winkler Gábor Barangolás az operák világában : kezdőknek, haladóknak és megszállottaknak 

ISBN: 9638194413

Ez a rendkívüli alapossággal és lelkesedéssel megírt négykötetes mű két stílust egyesít: a zenetörténész igényességével szerkesztett kultúrtörténeti munkát és a rövid, olvasmányos ismertetőkét.
2. Pamuk, Orhan Hó 

ISBN: 9637253157

A Nobel-díjas Pamuk Törökország legnevesebb szerzője. Ebben a művében elemi erővel ábrázolja a modern világ brutalitását és elvakultságát, és minden szenzációéhes híradásnál felkavaróbban irányítja rá figyelmünket a kor és a térség aktuális problémáira.
3. Csics Gyula Magyar forradalom : 1956 : napló 

ISBN: 9638663561

Csics Gyula 12 évesen, 1956. október 23-án elhatározza, hogy naplót ír a forradalomról. Újságkivágások, röpcédulák, és a leírások mellé rajzok is kerülnek a füzetbe. A naplót facsimile kiadásban és betűhív gépiratban, jegyzetekkel ellátva olvashatjuk.
4. Kígyós Éva – Kalo Jenő – Popper Péter Önként vállalt vakság : menekülés a hétköznapokba 

ISBN: 9637168672

“Ne csak nézz, láss is!” Ez a népszerű Mesterkurzus sorozat legújabb kötetének mondanivalója.
5. Pavis, Patrice Színházi szótár 

ISBN: 9637343741

A kötet a dramaturgia, az esztétika, a szemiológia és a színházi antropológia főbb kérdéseit járja körül, mindeközben történeti, elméleti és gyakorlati áttekintést nyújt a színház-művészetről.
6. Baranyai László et al. Alaine : írások Polcz Alaine-ről 

ISBN: 9789636764340

A 85. életévét betöltő Polcz Alaine köszöntésére létrejött ünnepi kötetben pálya- és kortársak, írók, barátok szólnak Polcz Alaine-ről, Polcz Alaine-hez. A húsz köszöntésben, visszaemlékezésben szó esik az írónő személyiségéről, életéről, közös élményekről.
7. Baktay Zelka, Baktay Miklós, Csernus Imre, Kalo Jenő, Popper Péter Boldogtalan kapcsolatok : döntés, felelősség, gyávaság 

ISBN: 9789632480107

A Mesterkurzus sorozat újabb kötetében helyet kapott írások olyan nagy kaliberű kérdéseket boncolgatnak, mint a boldogság mibenléte, a boldogtalansághoz való ragaszkodás okai, az eksztázis mulandósága vagy épp hogy jár-e mindenkinek a boldogság.
8. Bradbury, Ray A villamos testet éneklem 

ISBN: 9789639868038

Egy anya elszörnyedve látja, hogy egy kis kék piramisnak ad életet. Egy férfi életre kelti Abraham Lincolnt, egy másik pedig újra megöli… A képzeletnek nincsenek határai. A kötetben helyet kapott tizennyolc írás a sci-fi műfaj remekbe szabott klasszikusa.
9. Bárány Attila Britek, angolszászok, vikingek : Észak-Nyugat-Európa a korai középkor századaiban 

ISBN: 9789639857025

A Brit-szigetek és Skandinávia késő ókori, kora középkori történelmét foglalja össze szakszerű, mégis olvasmányos kötetében a szerző. Britannia provincia története mellett olvashatunk az angolszász hódításról, a hét királyság koráról, a viking inváziók…
10. Alesina, Alberto Európa jövője : reform vagy hanyatlás 

ISBN: 9789636931001

Átfogó reformok nélkül Európa gazdaságai tovább lassulnak, politikai befolyása elhanyagolhatóvá válik. A szerzők elemzik, miben különbözik az amerikai és európai szemlélet. Körvonalazzák, mit kellene tenni ahhoz, hogy Európa elkerülje ezt a sorsot…
11. Sillitoe, Alan A nap törött szekerén 

ISBN: 9789637437915

A regény a személyiség problematikáját, az ésszerű, természetes élet lehetőségét boncolgatja. Főhőse egy előkelő indiai angol tiszt fia, Herbert/Bert, aki hátat fordít a szeretetlen közegnek, az apjának, és beleveti magát a legőrültebb kalandokba…
12. Priest, Christopher A tökéletes trükk 

ISBN: 9789639679481

Szédítő, viktoriánus hangulatú, díjnyertes regény két bűvészről és halálos ellentétükről. Vitájuk középpontjában egy bámulatos trükk áll, amit mindketten előadnak műsorukban. A varázslat titka egyszerű, ám a valódi rejtély sokkal mélyebben rejtőzik.
13. Hudák Krisztina Megfestett mennyország : barangolás a pécsi ókeresztény temetőben 

ISBN: 963867671X

“A pécsi ókeresztény temető” méltán nyerte el 2000-ben a Világörökség címet. E könyv erről az egyedülálló régészeti-történeti leletegyüttesről kíván bővebb tájékoztatást nyújtani, az ókeresztény kor kutatásába is bepillantást engedve.
14. Szabó János Fenntarthatóság, kockázatok, biztonság 

ISBN: 9789633274422

A téma elismert hazai szakértője a fenntartható fejlődés stratégiaépítő elméleti kérdéseit elemzi kötetében, így a fenntartható fejlődés fogalmát, elveit, értékrendszerét.
15. Bajner Mária Egymás nemében 

ISBN: 9789636930486

A kötet célja a demokratikus gondolkodás elterjesztése; az, hogy az irodalommal komolyabban foglalkozók és a mindennapi életben nőként, férfiként résztvevő átlagember egyaránt jobban megértse a másikat, ki mit és miért mond, vagy éppen hallgat el valamit.
16. Mitták Ferenc 1000 év – 100 híres történelmi személy : Szent Istvántól Antall Józsefig 

ISBN: 9639269042

Az elmúlt ezer esztendő magyar történelméből 100 híres alak portréja kerül bemutatásra. A fejezeteket rövid, általános korjellemzés nyitja meg, mely fölvázolja az évszázad fő tendenciáit és irányeszméit, majd évszázadonként tíz-tíz személy bemutatása.
17. Orbán Róbert (szerk.) Gyalogtúrák Nyugat-Dunántúlon 

ISBN: 9789637334283

A könyvben ajánlott 49 túra végigvezet Nyugat-Dunántúl legszebb vidékein. A Soproni-, a Kőszegi- és a Keszthelyi-hegység, a Pannonhalmi-dombság, Göcsej és az Őrség mellett helyet kaptak a Vashegy, a Kemenes-vidék, a Vasi-hegyhát és Dél-Zala útvonalai is.
18. Tóth Péter (szerk.) Szent Demeter : Magyarország elfeledett védőszentje 

ISBN: 9789635067442

Kevesen tudják, hogy a bizánci egyház vértanúját a középkorban Magyarország védőszentjének tartották. A tanulmánykötet arra keresi a választ, mi köti Szent Demetert oly szorosan az országhoz, hogy a 19. századig a magyar szentek között tartották számon.
19. Wu, Fan Február virágai 

ISBN: 9789632540924

Két lány, akiket összehozott a sors. Két nő, akiket elválasztott. A számos nyelven kiadott műben egy új generáció mesél tapasztalatairól: tiltott szerelemről, női sorsokról és a múlttal való megbékélés lehetőségéről, hátterében a forrongó Kínával.
20. Rogge, Jan-Uwe Még hogy mindent tudnak : szexualitás kis- és nagy gyerekeknél 

ISBN: 9789635307906

A gyereknek, hogy szexualitása egészségesen fejlődjék, életkorának megfelelő, hiteles válaszokat kell kapnia a kérdéseire. A könyv mélységes empátiával és gazdag tapasztalattal segít abban, hogy az úgynevezett “nehéz” kérdésekről könnyebben beszélhessünk.
21. Dahlke, Rüdiger Súlyproblémák 

ISBN: 9789639652439

A nyugati világban szinte mindenütt “súlyos” problémát okoz a helytelen táplálkozás. A szerző korábbi műveihez hasonlóan a téma mögöttes lelki-szellemi tartalmát fejti ki. Testünk ideális súlyához személyiségünk egyensúlyán keresztül vezet az út.
22. Csiffáry Gabriella (összeáll.) Talán eltűnök hirtelen… : magyar politikusok, művészek, tudósok búcsúszavai 

ISBN: 9789639615939

Ez a páratlan válogatás meghatározó magyar államférfiak, művészek és tudósok életére tekint vissza rendhagyó módon: az őket búcsúztató jeles társak beszédein keresztül, valamint saját utolsó szavaik, üzeneteik közreadásával.
23. Szalóczy Péter Elfeledett zeneszerzők 

ISBN: 9789639664685

Szalóczy Péter 25 éve elkezdett kutatómunkájának eredménye ez a könyv, mely számtalan zeneszerzőt mutat be, akiknek élete, munkássága mindeddig méltánytalanul homályban maradt. “Jó, hogy a hatalmas munka nem száll el az éterben…” (Görgey Gábor)
24. Gripsrud, Jostein Médiakultúra, médiatársadalom 

ISBN: 9789639609500

A mű a médiatudomány világába vezet be, egy átfogó, diszciplináris tudományágba, amely rövid története ellenére olyan kérdésekre keres választ, amelyek nemcsak a kommunikációval foglalkozók számára kikerülhetetlenek, de bennünk, közönségben is felmerülnek.
25. Gesing, Fritz Kreatív írás 

ISBN: 9789639493377

A könyv bevezet a regény- és történetírás technikáiba, alapszabályokat oszt meg az olvasóval, és beszédes példákkal támasztja alá ezeket a világirodalomból. Emellett sok praktikus tanácsot, illetve ötletet ad az írási problémák megoldásához.
26. Tamás Ildikó Tűzön át, jégen át : a sarkvidéki nomád lappok énekhagyománya 

ISBN: 9789638478627

A lappokat (saját elnevezésük szerint számikat) semmi mással nem lehet jobban bemutatni, mint a különleges énektechnikájú jojkákkal. Ezekkel élik meg hétköznapjaikat és ünnepeiket, ezeken keresztül értelmezik a világot, és határozzák meg önmagukat…
27. Bhaskaran, Lakshmi A forma művészete : mozgalmak és stílusok hatása a kortárs formatervezésre 

ISBN: 9639534714

A könyv részleteiben mutatja be a XX. századra jellemző formatervezési mozgalmakat. A grafikától az építészetig terjedő gazdag képanyag feltárja az egyes stílusok kialakulásának sajátosságait, és azok napjaink formatervezésére gyakorolt hatását.
28. Kolta Magdolna – Tőry Klára A fotográfia története 

ISBN: 9789630622776

Fotótechnikáról sok könyv megjelent. Látni azonban ezek kevéssé tanítanak. A fényképek megítéléséhez, értelmezéséhez, és így kreatív megalkotásukhoz is jelentősen hozzájárul, ha tudjuk, miként fotografáltak elődeink. Régi képek, sajátos báj, művészi erő…
29. Lehane, Dennis Egy pohárral a háború előtt 

ISBN: 9789637118753

Boston, egy héttel a Függetlenség Napja előtt. Hőseink magándetektívek, akiket magas rangú politikusok azzal bíznak meg: találjanak meg egy fekete takarítónőt, aki bizalmas dokumentumokat lopott el. Őt megtalálni könnyű, de utána életben maradni…
30. Rappai Zsuzsa (szerk.) Így utaztunk anno 

ISBN: 9789630955539

A gyönyörű album kilenc fejezetben tekinti át a hazai közlekedéstörténetet, a fogatolt járművek, a kerékpár, motor, automobil, a városi közlekedés, a vasút, a hajózás, repülés, valamint az utak és hidak fejlődését a kezdetektől a 20. század első harmadáig.
31. Becker, Max – Schickhaus, Stefan Wolgang Amadeus Mozart : élete és műve 

ISBN: 9630948168

Az pazarul tipografizált képeskönyv a nagyközönség számára kívánja bemutatni a 250 éve született Mozart életét, valamint a róla szóló, illetve tőle származó dokumentumok segítségével, életútján keresztül közelebb hozni műveit a laikus közönséghez.
32. Lindenbergerné Kardos Erzsébet (vál. és szerk.) Zeneterápia : szöveggyűjtemény 

ISBN: 9632191315

Bizonyára volt már olyan élményben része, amikor saját bőrén érezte a zene léleknyugtató, gyógyító erejét. A művészeti és zeneterápia pontosan erre a hatásmechanizmusra épít. A kötetben olvasható írásokat, tanulmányokat is ez a témakör ihlette.
33. Láng István, Csete László, Jolánkai Márton (szerk.) A globális klímaváltozás: hazai hatások és válaszok : a VAHAVA jelentés 

ISBN: 9789639736177

Kétség sem férhet hozzá, hogy a maga elrettentő valóságában zajlik bolygónkon a klímaváltozás – ezt a globális jelenséget veszi górcső alá a kötet, Magyarországra vonatkoztatva, a VAHAVA (változások-hatások-válaszok) nevű, 3 éves kutatási projekt tükrében.
34. Fodor Ferenc Koboz, lant, gitár : a pengetős hangszerek jelenléte a magyarság történetében 

ISBN: 9639642118

Zenei anyanyelvünk éppen úgy csak a miénk, mint a magyar nyelv. Ebben a könyvben nyomon követhetjük a zene és a hangszerek kialakulását, különös tekintettel a gitárszerű húros hangszerekre. Minden nép őrizze meg és vigyázza a maga zenei örökségét!
35. Zentai Tünde Az ágy és az alvás története 

ISBN: 9639079952

Nagy ívű kultúrtörténeti, néprajzi monográfia, melynek középpontjában az ágybútor története áll az Árpád-kortól a XIX. századig. Századról századra bemutatja az ágyak fajtáit, az ágyöltözeteket, az alvásmódok és az ágyhasználat szokásrendjét, hiedelmeket.
36. Akszjonov, Vaszilij Volterjánosok és volterjankák 

ISBN: 963078145X

Miközben véres és pikáns kalandok során, a felvilágosodás korabeli Európa díszletei között megismerhetjük Voltaire és Nagy Katalin életét és gondolatait, egy szellemi kaland részesei is lehetünk…
37. Horváth Julianna (összeáll.) “Megy a rendszer, jön a rendszer, majd megbolondul az ember…” : ’56 röplaphumora 

ISBN: 9639350834

A forradalom sajátos “népköltészetének” állít emléket ez az igényes album, amely röplapok alapján nyújt ízelítőt ’56 humorából. “Figyelem!!! Elveszett a nép bizalma. Aki megtalálja, kérjük adja le Kádár Jánosnak Budapesten az Ezer orosz tank utcában.”
38. Helen Sudell (összeáll.) A gyermekkor dicsérete 

ISBN: 9633698685

Az antológia felidézi a gyermekkort a szülőkkel töltött első napoktól kezdve az iskolakezdésen s a barátságokon keresztül az új felfedezéséig. A verseket és a prózai szemelvényeket gyermekekről készült csodálatos festmények illusztrálják.
39. Csáki György A nemzetközi gazdaságtan és világgazdaságtan alapjai 

ISBN: 963935015X

Elsősorban felsőoktatási tankönyv – számos ábrával, táblázattal és szemelvénnyel, de haszonnal forgathatják mindazon olvasók is, akik szeretnék megismerni és megérteni napjaink világgazdasági történéseit, a pénzügyi világ eseményeinek hátterét.
40. Benke József Az ó- és középkor egyetemei 

ISBN: 9639596175

Mindenkinek figyelmébe ajánljuk ezt a munkát, amely fél tucat ázsafrópai egyetem ókori és mintegy háromszor ennyi középkori európai egyetem rövid történetét, több mint ezer tudósának-professzorának-egyetemistájának tevékenységét, 145 színes képet tartalmaz.


Reklámok
Vélemény?

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s

%d blogger ezt kedveli: