Skip to content

Archívum 3

Szerző Cím Leírás
1. Démény István et al. Magyar népi kultúra : alapfogalmak, folklór, anyagi kultúra 

ISBN: 9789731140490

Jelen kötet az első olyan munka, amely összefoglalja, áttekinti a magyar népi kultúrával kapcsolatos tudnivalókat az alapfogalmaktól a szakirodalomig. “Éltető kontextusába, a kultúra egészébe helyezi, nyomon követi állandó változását, aktualizálódását.”
2. Kéri Katalin Hölgyek napernyővel : nők a dualizmus kori Magyarországon, 1867-1914 

ISBN: 9789639893092

A nőtörténelem létrehozását elsősorban az a tény inspirálta, hogy a nők hiába teszik ki az emberiség felét, a hagyományos történetírásban kisebb figyelmet kaptak. A kötet szerzője a dualizmuskori Magyarország esetében szeretne változtatni ezen a helyzeten.
3. Madártávlat : könyvtárosok irodalmi antológiája 

ISBN: 9789630644815

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 2005-ben hirdette meg az Alkotó könyvtáros elnevezésű irodalmi pályázatát. A beérkezett művek közül huszonhat könyvtáros – köztük Villányi Rózsa pécsi gyermekkönyvtáros – írásaiból állt össze a most közreadott válogatás.
4. Marton István Korkontroll 

ISBN: 9789639686489

A HVG könyvek legújabb kötetének szerzője szerint az egészséges idősödést “nem lehet elég korán kezdeni”: már 40-esként tudatosan kell alakítanunk életmódunkat egészségünk, aktivitásunk és az értelmes élet felett érzett örömünk megőrzése érdekében.
5. Szentgyörgyvári Péter (vál.) A magyar huszár a magyar irodalomban 

ISBN: 9789639888265

A jellegzetes magyar fegyvernem történetét a 16. századi végvári harcoktól kezdve egészen a II. világháborúig kísérik el az időrendben közölt irodalmi szemelvények. A kötet elsősorban a lovagias, vitéz huszár romantikus képét idézi meg.
6. Krzysztof Baczkowski et al. Rex invictissimus : hadsereg és hadszervezet a Mátyás kori Magyarországon 

ISBN: 9789633274576

Hunyadi Mátyás királlyá választásának 550. évfordulójára megjelent tanulmánykötet elsősorban Mátyás életművének hadtörténeti vonatkozásaira és azok művelődéstörténeti aspektusaira helyezi a hangsúlyt.
7. Dau, John Bul Istennek elege lett belőlünk 

ISBN: 9789639810150

A szerző személyes emlékei történelmi összefoglalókkal váltakozva nyújtanak átfogó történelmi, társadalmi, politikai és antropológiai ismereteket Afrika legnagyobb országáról, a háborúkkal sújtott Szudánról.
8. Troyat, Henri Rettenetes cárnők 

ISBN: 9789630785181

Nagy Pétert négy hölgy követte az orosz trónon, akik uralkodói habitusukat, erejüket, intelligenciájukat tekintve méltóbb utódai voltak Nagy Péternek, mint férfi “kollégáik”. Az ő részletes portréjukat rajzolja meg a fiktív epizódokkal is fűszerezett kötet.
9. Kovács Mónika (szerk.) Időskori depresszió és szorongás 

ISBN: 9635478372

Társadalmunk idősödése kortünet, s mint ilyet, minden értelemben meg kell tanulni kezelni. Egy speciális lélektani jelenséggel, az öregek depressziójával és szorongásos zavaraival foglalkozik a kötet.
10. Balázs Attila et al. Hasítás : huszonhat író novellája a rockról 

ISBN: 9789631426687

A rock: életérzés. Tudja ezt mindenki, akit akár egyszer is magával ragadott a dübörgő zene, és az abból áradó felszabadító, bődületes erő. Ezt az élményt öntötték szavakba a szerzők, “rocknovelláikban”.
11. Allen, Woody Kész anarchia 

ISBN: 9789632660585

Woody Allennek “ezúttal olyan könyvet sikerült írnia, amely nem csupán az emberi lét legalapvetőbb kérdéseit válaszolja meg, de a mű mérete is tökéletes ahhoz, hogy az asztal lába alá téve megakadályozzuk vele a bútordarab billegését.”
12. Pattison, Eliot Tibet árnyai 

ISBN: 9789639451339

A regény főhőse Shan Tao Yun, egy minden értelemben véve sokat próbált detektív, aki ezúttal egy tibeti kolostorban nyomoz, s ehhez bele kell ásnia magát a tibeti hagyományok sűrűjébe, s modern Kína szövevényes háttérpolitikai játszmáiba is…
13. Lévai Katalin Varázskert 

ISBN: 9789633708439

A lírai hangvételű, misztikus haláljelenettel záródó regényben a fülszöveg szavaival – sok ezer nő fantáziavilága szólal meg. Elsősorban hozzájuk – a középkorú nőolvasókhoz szól e költői vallomás.
14. Buzinkay Géza Magyar hírlaptörténet : 1848-1918 

ISBN: 9789631357639

A sajtó szervezetrendszerét, működésének társadalmi és jogi kereteit, kiadványait és munkatársainak sokaságát mutatja be ez a tanulságos és szórakoztató kis kötet.
15. Buza Péter Monogramos házjelek 

ISBN: 9789638712653

A kötet azokra a különleges, házakra hívja föl a figyelmet, melyet az átlag pesti ember talán észre sem vesz. A rejtélyes monogramok megfejtésén keresztül Budapest múltjának eddig rejtve maradt, izgalmas történeteivel ismerkedhet meg az olvasó.
16. Bácskai Júlia Akit a kalapból kihúztál 

ISBN: 9789632480459

A párterápiában a legtöbbször visszatérő téma a párkapcsolat. Vagy azért, mert “még” nincs, vagy azért, mert “már” nincs… Az élet dolgai sorozat új kötetében a pszichológus “szabadkőműves” szerző történeteit olvashatjuk szellemes, oldott fogalmazásban.
17. Békés Itala Olvasd a buszon! 

ISBN: 9789634464822

A kötetben olyan kisebb írások humoreszkek, karcolatok, viccek, adomák, szösszenetek kaptak helyet, amelyek egyenkénti elolvasása nem vesz igénybe sok időt, azaz amelyek- hogy a kötet címénél maradjunk – egy röpke utazásra, buszozásra elegendőek.
18. Barker, Clive Abarat 

ISBN: 9789639828124

Barker ezúttal egy nem mindennapi mesével lepi meg olvasóit. “Abarat a mese, a mágia, a sötét praktikák, a szívmelengető csodák, a különös gépek és a kalandok világa.”
19. Horváth Júlia Borbála Újnőkorszak  

ISBN: 9789632361017

A szépírói vénával is megáldott szakíró szerző kutatásának tárgya napjaink magyarországi nő-szerepeinek feltárása, ill. a mindennapokban tetten érhető, különböző szerepeknek való megfelelés kényszerének lenyomata a nők pszichoszociális identifikációjára.
20. Aknai tamás et al. Kortárs művészet, Pécs 

ISBN: 9633693896

A kötet bemutatja Pécs kortárs művészete valamennyi ágát, az alábbi témákat érintve: szépművészet, fotó, építészet, irodalom, színház, könnyűzene, zene.
21. Szendi Gábor – Czeizel Endre – Bácskai Júlia – Popper Péter Kéretlen útravalók : kudarcok, traumák, csalódások 

ISBN: 9789632480169

A Mesterkurzus sorozat kötetének témája életünk árnyékos oldala: a csalódások, kudarcélmények, traumák, melyeket bár szeretnénk, nem kerülhetünk el. Ezzel kapcsolatban fejtette ki gondolatait négy lélekgyógyász, az összetett témakör avatott mesterei.
22. Thuronyi István – Bodnár Zita A fény festője : Thuronyi István festőművésszel beszélget Bodnár Zita 

ISBN: 9789636621476

A személyes hitélet vallomásait felvonultató sorozat kötetében Thuronyi István festőművész szólal meg ezúttal – a sorozat eddigi gyakorlatától eltérően képeinek nyelvén is, műveinek fekete-fehér reprodukcióival kísérve.
23. Deli Éva – Buda Mariann Tanulástanítás? : élvezetes tanulás 

ISBN: 9789636573768

A gyakorlott tanulási tréningvezető szerzők a játékos tanítás fortélyainak elsajátításához nyújt fogódzókat. A szellemes, olvasmányos, gördülékeny stílusban íródott, játékos hangvételű, merőben gyakorlati jellegű kötet híven tükrözi a szerzők módszerét.
24. Veszprémy László Lovagvilág Magyarországon : lovagok, keresztesek, hadmérnökök a középkori Magyarországon 

ISBN: 9789634464679

A neves hadtörténész könyvészeti szempontból is igényes, fekete-fehér illusztrációkkal gazdagon kiegészített könyve részben az utóbbi években született, részben az elmúlt tíz-tizenöt évben közreadott tanulmányainak gyűjteménye.
25. Esterházy Péter Semmi művészet 

ISBN: 9789631426359

A mű egy nagyszabású definíciós kísérlet, az anyáról való beszéd nyomán az anyanyelv megteremtésére, a fiú-anya viszonylatban pedig az írói személyiség válik láthatóvá. Központi motívuma ezúttal is a futball. Botrányosan sokszínű és halálosan játékos.
26. Gárdonyi Géza A lámpás 

ISBN: 9789639680203

Az Öregbetűs kiadvány hőse jellegzetes magyar végvári vitéz, aki falusi tanítóként kíván egy kis közösség lámpása lenni. Ötvenévi szolgálata alatt ezért küzd, a maga fénykörébe vonva a gyerekekkel együtt a szülőket is.
27. Döbör Ágota Amit a hallgatónak tudni illik a: kisiskoláskorról 

A lényegre törő összefoglaló leginkább a hat és tíz év közötti gyermekek lélektani jellemzőivel foglalkozik. Az életkori sajátosságok mellett az iskolaérettség problémáját, a szocializációt, iskola-család kapcsolatát, az iskolától való félelmet tárgyalja.
28. Ablonczy László Szín-vallás, avagy az Őrnagy úr feldarabolásának szükséges voltáról 

ISBN: 9789636620417

Ablonczy László színházi és filmes témájú kritikái, jegyzetei, tanulmányai, interjúi és esszéi kaptak helyet a kötetben, melyek forrásaikat és keletkezési idejüket tekintve sokszínűek, lényegi mondanivalójukat tekintve azonban roppant egységesek.
29. Falkné Bánó Klára Kultúraközi kommunikáció 

ISBN: 9789633947470

Az Európai Unió tagjaként nagyon fontos Magyarországon is, hogy az emberek a nemzeti kultúra értékeit megőrizve értsék és érezzék meg más népek kultúráját, az interkulturális értékeket. Ne csak egymás nyelvét beszéljük, értsük is meg egymás szokásait.
30. Strasser, Todd A hullám 

ISBN: 9789639797659

A kísérlet: egy kaliforniai középiskolai tanár, miután hiába próbálja elmagyarázni, elhatározza, hogy demonstrálni fogja előttük a náci rendszer működését. “Ti is szégyellni fogjátok, és igyekeztek majd mélyen eltitkolni, mit is csináltatok a Hullámban.”
31. Gráfik Imre Céhemlékek 

ISBN: 9789639540361

A kötetben a magyarországi céhes ipar emlékeiből kapunk ízelítőt a hazai kézművesipar leggazdagabb gyűjteménye, a budapesti Néprajzi Múzeum mesterséggyűjteményének anyagán keresztül.
32. McBain, Ed Amikor előtted pusztulnak 

ISBN: 9789636892272

A 87-es körzet lakóit ezúttal egy utcai látványosságnak is beillő akció tartja lázban. Pepe Miranda, a többszörös gyilkos, utcai bandák feje – akinek jelmondata csupán ennyi: Ölj meg, ha tudsz – elbarikádozza magát egy lakásban…
33. Szentmihályi Szabó Péter Lázadók : történelmi regény 

ISBN: 9789638618467

A regényfolyam hetedik része Dózsa György parasztháborúját dolgozza fel. Szabó Károly írása némileg idealizálja Dózsa alakját, míg fia azt mutatja meg, hogy a háborúk idején elszabaduló pokol nem föltétlenül azok bűne, kiknek nevéhez a gonoszságok tapadnak.
34. Block, Lawrence A betörő, aki Bogartnak képzelte magát 

ISBN: 9789639868175

Bernie betör, ám nem elég, hogy ismét a szekrénybe szorul egy kis időre, még a dosszié is eltűnik, amiért jött. Üres kézzel kell visszatérnie megbízójához, aki ezt nem nagyon bánja. A halottak ugyanis nem szoktak bánni semmit sem…
35. Kafka, Franz Naplók 

ISBN: 9789630786454

1910. november 15., tíz óra. Nem engedek a fáradtságnak. Beleugrom a novellámba, ha szétszabdalja is az arcom. 1914. augusztus 2. Németország hadat üzent Oroszországnak. – Délután uszoda.
36. Löwensohn Enikő (szerk.) Filmévkönyv 2008 : a magyar film 2007-ben 

ISBN: 0230-2047 (ISSN)

“A Filmévkönyv átfogó képet nyújt a magyar film legutóbbi évéről: tartalmazza a 2007-ben készült magyar játékfilmek, kísérleti- és kisjátékfilmek, dokumentum- és animációs filmek leírását; a magyar filmek forgalmazási eredményeit, fesztiválszerepléseit…”
37. Spitz, Bob A Beatles teljes története 

ISBN: 9789630786539

Csaknem egy évtizedes kutatómunkával ásott mélyen a felszín alá Bob Spitz, hogy végre megírja minden idők e legnépszerűbb pop együttesének a hiteles történetét. Semmit nem ken el, nem cukroz meg: amit olvashatunk, az csakugyan a Beatles teljes története.
38. Sheldrake, Philip A spiritualitás rövid története 

ISBN: 9789635581160

Világszerte egyre nagyobb az érdeklődés a spiritualitás iránt, így a nyugati keresztény kultúrkörben is, a hagyományos egyházak rovására. A szerző a keresztény spiritualitás történetét beszéli el az újszövet­ségi kezdetektől napjainkig.
39. Morais, Fernando A Mágus : Paulo Coelho élete  

ISBN: 9789639797758

Az életrajzíró 2007 elején kapta meg Coelho csaknem 6 évtizedet felölelő levelezéseit, naplóit, fotókat, videoszalagokat és jegyzeteket, s úgy meséli el a világhírű író élettörténetét, ahogyan azt a források elmondják – szépítés nélkül.
40. Cserna-Szabó András Puszibolt 

ISBN: 9789631426649

Ez a könyv a boldogságról szól – a pusziboltról, ami hol kinyit, hol pedig bezár. A könyvbéli kisváros lakói amolyan vidéki fenomének, akik egész életükben mást se csinálnak, mint a boldogságot keresik.


Reklámok
Vélemény?

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s

%d blogger ezt kedveli: